Johan Magnusson Inväst AB

VD är Johan Magnusson.

Affärsidén är att skapa

  • Mervärde för ägare och övriga intressenter.
  • God affärssed i marknadsekonomi kombinerat med ett samhällsengagemang.
  • Vara en positiv kraft i samhället.
  • Organisationsutveckling
  • Strategisk och taktisk planering
  • Analysera marknad / företag
  • Utveckla idéer företag
  • Coacha organisationer / företag